Święty Wojciech

Spis treści
więty Wojciech Patron Polski - Gniezna

Życiorys – Biografia Św. Wojciecha

Święty Wojciech urodził sie w Czechah w miescie Libice w roku ok. 956. Zmarł 23 kwietnia 997 roku śmiercią męczeńską.  W 1000 roku przy grobie Wojciecha doszło do szczególnego spotkania, gdzie spotkali się cesarz Otton III i książę Bolesław Chrobry, owe spotkanie zostało nazwane Zjazd Gnieźnieński. Zjazd Gnieźnieński miał zarówno znaczenie polityczne, gdyż zaowocował uznaniem państwa polskiego przez cesarstwo, jak i znaczenie kościelne, gdyż przy grobie św. Wojciecha została proklamowana pierwsza polska metropolia: Gniezno, w skład której weszły biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Arcybiskupem gnieźnieńskim został brat św. Wojciecha – Radzim.

Katedra Gnieznienska gdzie spoczywaja relkiwie sw Wojciecha
Katedra Gnieźnieńska

Wojciech został oddany na służbę Bogu, ze względu przysięgi jaką złożyli jego rodzice przed Bogiem. W 972 Wojciech został oddany pod opieką arcybiskupa Magdebura Adalberta. Wojciech miał młodszego brata Radzima, wraz z którym uczył się w szkole Oktryka w Niemczech. Wojciech był wykształconym zakonnikiem dzięki nauce w elitarnej szkole poznał język Łaciński oraz Niemiecki.

W 981 roku po śmieci Arcybiskupa Wojciech wrócił do Czech. W 983 roku po śmierci biskupa diecezji praskiej Dytmara, zajął jego miejsce mimo iż miał jedynie 27 lat. (minimalny wiek do przewodzenia diecezji w tamtych czasach wynosił 30 lat.).Będąc na stanowisku biskupa Wojciech wspierał ubogich, nadzorował budowy kościołów. Był przeciwny wielożeństwu, handlowi ludźmi. Wojciech rządził diecezją silną ręką i nie chciał iść na kompromis z wierzącymi, z powodu konfliktów na linii biskup – wierni, Wojciech postanowił zrezygnować z funkcji biskupa i w 989 roku wyjechał do Rzymu. Tam wstąpił do zakonu Benedyktynów, gdzie złożył śluby ubóstwa i ascezy. W życiu zakonnym nauczył się pracy fizycznej, większość dnia spędzał na czytaniu Słowa Bożego i modlitwie. W 992 roku, po namowom papieża, ponownie wrócił na urząd biskupa Praskiego po śmierci Folkolda.

Kim był Święty Wojciech?

Św. Wojciech, biskup, misjonarz i męczennik, uznawany za jednego z patronów kościoła w Polsce wraz ze Świętym Stanisławem, pochodził z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę z dynastią Piastów. Św. Wojciech został także zakonnikiem, kiedy musiał tymczasowo zrezygnować z tytułu biskupa Praskiego. Ciało Świętego Wojciecha spoczywa w katedrze Gnieźnieńskiej

Patronat Św. Wojciecha

  • Patron kościoła w Polsce
  • Patron Gniezna i djecezji Gnieźnieńskiej
  • Czech, Prus, Węgier

Relikwie

  • Odcięta głowa
  • Lewe oraz prawe ramię
  • Relikiwie brata Wojciecha Radzima

Relikwie Świętego Wojciecha w Gnieznie

Odcięta głowa wraz z jednym ramieniem została umieszczona w relikwiarzu i wystawiana na widok publiczny podczas Świąt. Drugie ramie zostałało umieszczone w kościele na Tybrze. Reszta relikwi Wojciecha rozjechała sie po Świecie, podarowywano je kościołom, bazylikom i katedrom, które o to prosiły.

Z Gniezna skradziono Głowę i ramie Świętego Wojciecha w 1923 roku. Na czas drugiej Wojny Światowej relikwie Świętego zostały przeniesione do Inowrocławia w obawie przed kradzieżą i profoanacją ze strony gesatpo. Relikwie wmurowano w kościele Św. Mikołaja. Po drugiej Wojnie relikwie wróciły spowrotem do Katedry Gnieźnieńskiej.

Misja Św. Wojciecha

Św. Wojciech rozpoczął misje na Słowacji, która została podbita przez Węgry w tamtym czasie. Wojciech udzielił chrztu Św. Stefanowi królowi Węgier. W 997 roku wyruszył z podróżą misyjną do Prus, gdzie celem misji była ewangelizacja pogan. Podróż misyjna skończyła się tragicznie dla Świętego, ponieważ zginą śmiercią meczeńską po ataku niewiernych 23 kwietnia 997 roku. W tym samy roku zginęła także cała rodzina Wojciecha, która mieszkała w Czechach.

Parafie pod wezwaniem Św. Wojciecha

Pozostali Święci