Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Bożego Miłosierdzia to modlitwa, którą Jezus Chrystus przekazał w prywatnym objawieniu św. Siostrze Faustynie Kowalskiej 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie. Odmawia się ją przede wszystkim o godz. 15.00 jest to godzina męki Chrystusa a zarazem godzina miłosierdzia.

Sposób odmawiana Koronki do Bożego Miłosierdzia:

Koronka do milosierdzia Bozego jak odmawiac

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).

Modlitwy początkowe w Koronce do Miłosierdzia Bożego:

  • 1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
  • 1x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  • 1x Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

1x Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Następnie 10x Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego.

Czynność powtarzamy aż odmówimy wszystkie dziesiątki na różańcu.

Zakończenie Koronki do Miłosierdzia Bożego:

  • 3x Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
  • 3x O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie.
  • 3x Jezu, ufam Tobie.
  • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).

Wersja śpiewana Koronki

Obietnice przekazane Św. siostrze Faustynie przez Jezusa

Święta Siostra Faustyna w swoim dzienniczku opisuje, swoją relacje z Jezusem. Dzięki objawieniom powstał kult Miłosierdzia Bożego. W swoich objawieniach Faustyna przekazuje wiele obietnic związanych z kultem Miłosierdzia Bożego. Mówi także o tym, że miłosierdzie Boże zostało ludziom dane aby mogli się nawrócić. Jak wiele osób z tej deski ratunku skorzysta? Miejmy nadzieję, że jak najwięcej i róbmy wszystko aby ta wiadomość dotarła na krańce ziemi.

„Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię dusze, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. (…) żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” (Dz. 1541).

Obietnice związane z odmawianiem koronki do miłosierdzia Bożego