Święty Piotr Apostoł

Święty Piotr Apostoł - pierwszy papież

Życiorys – Biografia Św Piotra Apostoła

Święty Piotr Apostoł uważany za pierwszego papieża w kościele Katolickim. Piotr od 30 roku był rybakiem synem Jana i bratem Andrzeja pochodził z miasta Kafarnaum z Galilei. Pontyfikat Piotra uznaje się że trwał od 33 r. do 64r. Apostoł zginą śmiercią męczeńską na górze Watykańskiej, przez ukrzyżowanie głową w dół, uważał, że jest nie godny zginać jak Jezus. Dzisiaj na miejscu pochówku Piotra stoi bazylika Watykańska. Jak podają karty Pisma Świętego Piotr podczas połowu ryb poszedł za Jezusem aby głosić Ewangelię zostawiając swoją rodzinę. Święty Piotr był bardzo porywczy, zawsze chciał być najlepszy, pierwszy. Cały czas wydawało mu się że kroczenie za Jezusem to rywalizacja, kto będzie najlepszy.

Wspomnienie św. Piotra w kościele

Świętem patronalnym św. Piotra apostoła jest dzień 29 czerwca. Tego dnia wspominamy także św. Pawła jako jednego z największych głosicieli Ewangelii.

Wyparcie się Jezusa

Był przekonany że nigdy nie zostawi Jezusa, że pójdzie za nim nawet na śmierć. Fakt, że wyparł się Jezusa był dla Piotra bardzo bolesny. Moment, w którym kogut zapiał i Piotr zorientował się, że właśnie 3 raz wyparł się Jezusa, przypomniał sobie to co powiedział Jezus „Zanim kogut zapieje 3 razy się mnie wyprzesz„. Możliwe że w tym momencie przypominał sobie wszystkie momenty, w który zapewniał Jezusa, że nigdy się go nie wyprze. Było to dla niego bardzo ciężkie przeżycie, zdał sobię sprawę, że nie „zapanował nad tą sytuacją” zobaczył jak wiele mu brakuje i że nie jest idealny.
Z zapisów w Nowym Testamencie wiemy, że Jezus uzdrowił teściową Piotr, która miała gorączkę. Jak podaje Ewangelia Jezus wziął ją za rekę a choroba natychmiast ją opuściła i teściowa usługiwała im.

Filmy o Świętym

Jest także ogólnodostępny film o św.Piotrze, pod tytułem „Piotr Apostoł”, film można obejrzeć na platformie YouTube

Film Piotr Apostoł YouTube

Cuda jakich dokonał Święty Piotr apostoł za życia i po śmierci

Św. Piotr dokonał kilku cudów, które zostały zapisane w Piśmie Świętym. Jednym z cudów jest uzdrowienie Eneasza, człowieka, który był od 8 lat sparaliżowany. Piotr uzdrowił go w imię Jezusa Chrystusa.

Piotr wskrzesza zmarłą Tabite 

32 Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. 33 Znalazł tam pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. 34 «Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!» i natychmiast wstał. 35 Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana.

Dz. 9, 32-35

Piotr wskrzesił z martwych także Tabite, dziewczynkę, która umarła, ponieważ zachorowała na poważną chorobę. Piotr gorliwie modlił się o życie dziewczynki. Wiem, że czyniła wiele dobrego dla całej społeczności. Kiedy wszyscy wyszli Piotr kazał dziewczynce wstać. Dz. 9 36-43

Piotr uzdrawia swoim cieniem

Zgodnie z obietnicą Jezusa, apostołowie czynili większe cuda od Niego. Kiedy Piotr wchodził do miejscowości, ludzie wystawiali chorych, aby chociaż cień przechodzącego Piotra padł na nich. Dzięki temu zostawali uzdrowieni. Ta sytuacja opisana zostałą w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale.

15 Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. 16 Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Dz. 5, 15-16

Patronat Św. Piotra Apostoła

Św. Piotr jako że był rybakiem jest patronem rybaków. Do zawodów, których Piotr jest patronem możemy zaliczyć także:

papieży, kowali, marynarzy, blacharzy, budowniczych mostów, kamieniarzy,  zegarmistrzów

Jest także patronem diecezji w Rzymie.

Ze względu na doświadczenie w chodzeniu po wodzie jest także patronem WOPR.

Modlitwy do Piotra Apostoła

Parafie pod wezwaniem Św. Piotra Apostoła

Powiązane wpisy:

Zobacz także innych Świętych