Święta Katarzyna

Święta Katarzyna Aleksandryjska, męczennica

Życiorys – Biografia Św Katarzyny

Katarzyna urodziła się w 282 roku w Egipskim mieście Aleksandria, zmarła w 300 roku. Katarzyna pochodziła z zamożnej rodziny, była córką Króla Kustosa. Ze względu na status społeczny jaki posiadała miała ułatwiony dostęp do edukacji. Jako wykształcona młoda kobieta postanowiła złożyć śluby czystości i głosić Ewangelię. Katarzyna stawała w obronie prześladowanych Chrześcijan, których prześladowano w Egipcie w owym czasie. Na Katarzynę wydany został wyrok śmierci po tym jak okazała się bystrzejsza od zgromadzenia mędrców Egipskich. Przebieg spotkania i bystrość Katarzyny nie spodobały się Cesarzowi, który wydał rozkaz tortur i karę śmierci. Katarzyna była torturowana i miała zostać poddana torturom łamania kołem, jednak maszyna została zniszczona. Katarzyna zginęła przez ścięcie mieczem.

Wspomnienie Świętej Katarzyny w Kościele Katolickim przypada na 25 listopada.

Cuda jakich dokonała Katarzyna za życia i po śmierci

Patronat Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Święta Katarzyna, jest patronką: zakonu Katarzynek, filozofów, teologów, uczonych, studentów, nauczycieli, prostych ludzi.

Święta Katarzyna patronuje także Polskim miastom: takim jak: Nowy Targ, Działdowo, Bytów, Dzierzgoń. Patronuje także wyspie Cypr,

Modlitwy do Katarzyny

Święta Katarzyno odznaczająca się głęboką wiarą, męstwem i bezgraniczną miłością do Boga bądź dla nas wzorem chrześcijańskiego życia. Uproś nam łaskę męstwa w wyznawaniu wiary. Pomóż nam żyć według Bożych przykazań. Wstawiaj się za naszą Parafią, abyśmy pozostali wierni wierze ojców naszych. Wspomnij, że jesteś naszą Patronką i uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą i potrzeby bliźnich.

Na koniec powtarzamy 3 razy: „Katarzyno – módl się za nami”

Modlitwa do Świętej Katarzyny patronki

Święta Katarzyno. której imię noszę, Patronko moja polecam się dzisiaj Twojej opiece i proszę, abyś wstawiał się za mną przed Bogiem, w moich prośbach i błaganiach. Proszę także o łaskę naśladowania cnót Twoich. Spraw to, moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Modlitwy do Świętej w zakonie Katarzynek

Chwalebna Męczennico Chrystusowa, święta Katarzyno. Słodki Jezus wybrał Cię na oblubienicę Swoją i poślubił. On dal Ci łaskę, że mądrością swoją nawróciłaś wielu pogan i z niezłomnym męstwem znosiłaś męczeństwo. Przez zasługi Twoje i łaski, jakimi obdarzona byłaś, zwracamy się do Ciebie z ufnością. Uproś nam, abyśmy wszystkie za Twoim przykładem jako oblubienice Jezusowe mogły żyć i umierać w czystości.

Ubłagaj dla Zgromadzenia naszego, powierzonego możnej opiece Twojej. wszystkie błogosławieństwa niebieskie i ziemskie.

Módl się za nami św. Katarzyno,
Abyśmy otrzymały prawdziwego ducha zakonnego.

Święta Katarzyno, Chrystus powołał Cię do wiernego naśladowania Swego życia. Ty zaś przypieczętowałaś swoją wiarę i wierność ku Niemu męczeńską śmiercią. Łaska Boża Cię umocniła, i sprawiła, że na kształt pochodni promieniowałaś i pociągałaś innych do wiary w Chrystusa. Jako patronka naszego Zgromadzenia, wspomagaj nas, byśmy za Twoim przykładem żyły w całkowitym oddaniu się Chrystusowi, i by wspólnoty nasze stały się zwiastunkami Dobrej Nowiny przyniesionej przez Chrystusa. Amen.

Parafie pod wezwaniem Św. Katarzyny