24 godziny Męki Pańskiej – Dziewiąta godzina

2 od do 1 w nocy JEZUS WRZUCONY DO POTOKU CEDRON – 24 Godziny Męki Pańskiej Moja ukochana Dobroci, mój biedny umysł na wpół śpiący, podąża za Tobą.Jakże mogę usnąć, gdy widzę, że wszyscy Cię opuszczają i uciekają od Ciebie?Również i apostołowie, żarliwy Piotr, który bardzo niedawno deklarował się oddać życie za Ciebie oraz ukochany […]

24 godziny Męki Pańskiej – Druga godzina

6 do 7 wieczorem JEZUS OPUSZCZA SWOJĄ NAJŚWIĘTSZĄ MATKĘ I UDAJE SIĘ DO WIECZERNIKA Mój uwielbiony Jezu, biorąc udział w Twoich cierpieniach i w cierpieniach Twojej bolejącej Matki widzę jak żegnasz się i idziesz tam, gdzie woła Cię Wola Ojca. Miłość Matki i Syna jest tak wielka, że czyni Was nierozłącznymi. Tak więc,Ty pozostawiasz Siebie […]