Litania do Świętego Proroka Eliasza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad namiSynu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad namiDuchu Święty, Boże, zmiłuj się nad namiŚwięta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami Matko Boża z Góry Karmel, módl się za nami Święty Eliaszu z Tiszbe, módl się za nami […]