obraz Jezusa Miłosiernego

Litania do miłosierdzia Bożego

Św. Siostra Faustyna spisała w swoim dzienniczku wiele aktów strzelistych odnoszących się do Bożego Miłosierdzia, które później zostały przekształcone na litanie do Miłosierdzia Bożego. Kyrie, eleison, Chryste, eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad […]