kremacja zwlok
Warte uwagi

Kremacja a religia – co na ten temat mówią różne wyznania?

Stosunek do kremacji zwłok różni się na całym świecie, w zależności od wyznawanej religii, ale zawsze jest odpowiednio celebrowana, z zachowaniem odpowiednich obrzędów i szacunku dla zmarłych. Istnieją religie w których kremacja jest dominującą formą pożegnania zmarłego, jak również takie, które z uwagi na wyznawane dogmaty, nie dopuszczają do spopielania zwłok zmarłych. Wierzą bowiem w koncepcję nieśmiertelnej duszy, której przetrwanie uzależnione jest od istnienia ciała.

Podejście do kremacji zwłok wśród wyznawców religii wywodzącej się z tradycji judaistycznej

Wyznawcy religii wyrosłych na tradycji judaistycznej są zdecydowanie przeciwni kremacji zwłok. Uważają oni, że ciało jest święte i, aby zachować szacunek dla Boga oraz dla zmarłego, należy je pochować w całości. Niektóre ruchy reformatorskie i kościoły są obecnie bardziej tolerancyjne wobec kremacji, ale nadal preferują tradycyjny pogrzeb. Zgodnie z tradycją chrześcijańską ciała zmarłych powinny być chowane na cmentarzu lub w miejscu świętym, a pochówek jest najbardziej odpowiednią formą wyrażenia wiary i nadziei w zmartwychwstanie ciała. 

Jednak po Soborze Watykańskim II, w latach 60 tych XX wieku, stanowisko Kościoła Katolickiego zmieniło się w tym zakresie. Została dopuszczona również kremacja ciał zmarłych. Ustalono zasady dotyczące pogrzebu z wykorzystaniem kremacji. Aby pochówek był zgodny z nauką kościoła, obrzędy pogrzebowe muszą być odprawione w kościele, jeszcze przed kremacją ciała zmarłego. Urna po kremacji powinna być złożona na cmentarzu w grobie lub niszy kolumbarium z udziałem najbliższej rodziny. Dlatego na cmentarzach powstały rzędy murowanych ścian, zwanych kolumbariami, gdzie w specjalnych niszach umieszczane są urny z prochami zmarłych. Na zmianę podejścia do kremacji miały wpływ głównie względy urbanistyczno-demograficzne, ekonomiczne i ekologiczne. Z uwagi na brak miejsc do grzebania zmarłych, spopielanie zwłok stało się w niektórych miejscach koniecznością. 

Natomiast w judaizmie kremacja zmarłych jest niedopuszczalna. Uważana jest za zbezczeszczenie ciała i karę dla zmarłego. Jest więc sprzeczna z tradycją pochówku. Żydzi wierzą, że ciało jest świątynią duszy i należy je traktować z szacunkiem i godnością. Zgodnie z tradycją wspominają swoich zmarłych w rocznice śmierci, zapalając świece i odmawiając modlitwy. Muzułmanie z kolei, których religia wywodzi się z tradycji judaistycznej, podobnie jak żydzi i chrześcijanie również wierzą w nieśmiertelną duszę. Kremacja jest u muzułmanów uznawana za profanację i sprzeczna z nakazami ich wiary.

Jaki jest stosunek do kremacji wyznawców buddyzmu i hinduizmu? 

Pogrzeb w obrządku buddyjskim nie ma jednej uniwersalnej formy, ponieważ buddyści dostosowują się do zwyczajów i kultury kraju, w którym żyją. W buddyzmie najważniejsze jest to, co dzieje się z duchem zmarłego, a nie z jego ciałem. W krajach z dużą liczbą wyznawców buddyzmu wskaźnik kremacji wynosi powyżej 80%.  Z kolei w Hinduizmie kremacja jest jednym z najważniejszych obrzędów pogrzebowych. Śmierć w hinduizmie jest więc postrzegana jako kolejny etap w wędrówce duszy. Cykl ten nazywany jest sansarą. Forma ceremonii kremacji w hinduizmie różni się w zależności od regionu i wyznania.  

W obliczu takiej różnorodności potrzebne jest profesjonalne podejście do procesu kremacji, takie jakie oferuje krematorium.wroclaw.pl we Wrocławiu. Dzięki ich doświadczeniu i szacunkowi dla różnych przekonań religijnych, zapewniają godne i odpowiednie przeprowadzenie kremacji, przy zachowaniu wszelkich wymaganych procedur i etycznych standardów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *