Święty Augustyn

Życiorys – Biografia Św Augustyna

Augustyn urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście. zmarł 28 sierpnia 430 roku w Hipponie. Augustyn uznawany jest za Świętego w kościele katolickim oraz Prawosławnym oraz za doktora kościoła, teolog, filozof. Ojcem Augustyna był Patrycjusz natomiast matką Monika, która była Chrześciajanką.

Agustyn uczył się w szkole w Tagaście, a następnie w Madurze. Tagasta jest miastem w Północnej Algerii. Rodzice Augustyna, chcieli aby ich syn po ukończeniu szkoły nadal sie kształcił, dlatego też wysłali do Kartaginy, gdzie uczył się Retoryki. Nauka retoryki dała Św. Augustynowi solidne podstawy do publicznego przemawiania. W nowym mieście poznał także kobietę z którą związał się na kilkanaście lat. Owocem tego związku był syn Augustyna, któremu zostało nadane imię Adeodat. Adeodat przyszedł na świat w 373 r., mniej więcej w tym samym czasie w którym umarł ojciec Augustyna.

Ze względu na pasję i zainteresowanie retoryką postanowił założyć szkołę retoryczna w mieście z którego pochodził, czyli w Tagaście. Dwa lata później wrócił do Kartaginy by tam nauczać w szkole. Będąc w Kartaginie do swojej wspolnoty wciagneli go manichejczycy. Z powodu zmiany wiary Augustyna jego matka odwróciła się od niego, nie chciał nawet wpuścic syna do domu.
Augustyn przez 9 lat wyznawał wiarę Manichejską, w tym czasie zaczął także pisać pierwsze myśli filozoficzne. Chąc odciąc się od rodziny i znajomych wyjechał do Rzymu, gdzie chciał kontynuować swoją ścieżkę rozwoju związaną z retoryką. Podczas filozoficznych rozmów prowadzonych z  Biskupem Manichejskim rozczarowal się podejściem Manichejczyków do filozoficznego tematu „Dlaczego obecne jest zło na świecie”. Około roku 384 w Imperium Rzymskim poznał słynnego w tamtym czasie retora Symmachusa, który wysłał Augustyna jako profesora retoryki do Mediolanu, gdzie Święty spotkał się z biskupem Chrześcijańskim Ambrożym.

Rok 385 był także przełomowym rokiem w życiu duchowym, zawodowym jak i prywatnym Augustyna. Prestiżowym momentem w karierze retorycznej Augustyna był moment wygłoszenia mowy na cześć cesarza Walentynian II. W tym samym roku za namową własnej matki oraz przyjaciół rozstał się z kobietą, z którą miał syna. W tym także roku Augustyn poznał katolickiego kapłana Symplicjana, który to opowiedział mu historię nawrócenia Mariusza Wiktoryna. Mariusz był filozofem, który pisał dzieła platońskie i neoplatońskie, które lubiał czytać Św. Augustyn. Zainspirowany historią Mariusza zaczął poznawać i studiować Pismo Świętę, a w szczególności Nowy Testament i listy Św. Pawła.

Chrzest Augustyna

W roku 387 Augustyn wraz ze swoim synem Adeodatem wrócił do Mediolanu i przyjął chrzest. Po przyjęciu chrztu postanowił przestrzegać celibatu i wrócił do rodzinnej Afryki. Po powrocie w Tagaście wraz z przyjaciółmi założył wspólnotę Augustiańską.

Święcenia Augustyna na Biskupa

W 391 roku wHipponie Augustyn został wyświęcony na kapłana. W hipponie w tamtym czasie założył także drugą wspólnotę Augustiańską. W 396 roku umarł Waleriusz biskup Hippony, Augustyn zajął miejsce poprzedniego biskupa.

Filozofia teologia i poglądy Św. Augustyna

W 380 roku Augustyn napisał traktat De pulchro et apto, czyli O pięknie i proporcji, który się nie zachował. Agustyn poszukiwał odpowiedzi na pytanie „Dlaczego istnieje zło na świecie”, swoje przemyślenia konfrotnotwał z przedstawicielami różnych religji między innymi z biskupami Chrześciajńskimi.

Kiedy Augustyn przebywał w Mediolanie całyczas prowadził dyskusje filozoficzne na różne tematy ze swoimi przyjaciółmi Nebrydiuszem i Alipiueszem. Spora grupa ludzi przychodziła na ich spotkania, aby słuchać argumentów z obydwu stron. Augustyn postanowił założyć koło Filozoficzne, jednak idea ta nie została zrealizowana.

W okresie od 397 – 400 roku napisał książkę Confessiones (wyznania) uznawanej za klasykę swiatowej literatury wśród filozofów. Książka składa się z 13 ksiąg o charakterze autobiograficznym, w których Augustyn opisuje swoje życie i wyznanie wiary.

Augustyn w czasie kiedy wyjechał aby uczyc się retoryki zajmował się głównie filozofią. W swoich rozwarzaniach filozoficznych Augustyn korzystał z wielu metod filozoficznych między innymi: (Analogii, Powątpiewania, Eksperymentu myślowego, Sceptycyzmu filozoficznego oraz kilku innych metod). Właściwie od początku jego myśli filozoficzne były w jakimś stopniu powiązane z Chreścijaństwem. W 412 roku wydał traktat „De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum” co w tłumaczeniu na Polski oznacza „O karach za grzechy i ich odpuszczeniu oraz o chrzcie dzieci”

 

Filmy o Świętym

Cuda jakich dokonał Święty Augustyn za życia i po śmierci

 

Patronat Św. Świętego Augustyna

Święty Augustyn jest patronem:

  • Augustianów
  • Kartaginy
  • Teologów
  • Magdalenek
  • Kanoników
  • Drukarzy

Modlitwy do Świętego Augustyna

Parafie pod wezwaniem Św. Augustyna

Wpisy powiązane z Święty Augustyn z Hippony

Święty Augustyn wyznania i cytaty