milosierny samaytanian
Nowy testament Przypowieści Biblijne

Przypowieść o miłosiernym samarytaninie

O co chodzi w przypowieści o miłosiernym samarytaninie, kto jest Miłosiernym samarytaninem? Kto jest człowiekiem, który został pobity i nikt mu nie pomógł? Interpretacja oraz rozważanie przypowieści o miłosiernym samarytaninie.

Lokalizacja przypowieści o miłosiernym samarytaninie w Piśmie Świętym

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie znajdziemy w Ewangelii Św. Łukasza. Łk 10, 30 – 37

Co Pismo Święte mówi o Jerozolimie i Jerychu

Jerozolima jest symbolem pełni szczęścia, w 21 rozdziale Apokalipsy św. Jana znajdziemy pełny opis Jerozolimy. W 3 wersecie napisane jest że to jest miasto, w którym mieszka Bóg:

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „BOGIEM Z NIMI”

Ap 21, 3

Jerycho po hebrajsku znaczy księżyc. Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą ziemskim i najwidoczniejszy jest nocą. Dlatego też można stwierdzić, że było to miasto w którym rządziła noc, a władcą ciemności jak wiemy jest szatan. Jerycho położone jest nad morzem martwym, gdzie nie ma życia. Jerycho w przypowieści o miłosiernym samarytaninie symbolizuje miasto pod rządami szatana.

Geograficzna charakterystyka Jerycha w przypowieści o miłosiernym samarytaninie

„Jerycho polozone jest w depresji morza martwego. Natomiast Jerozolima położona jest na wyżynie. Patrząc na ukształtowanie terenu Jerozilime i Jerycho dzieli spora różnica wysokości (około 1000 m).
Morze martwe jako iż jest jednym z najniżej położonych miejsc na ziemi, to woda z niego nie odpływa, zasilane jest wodą z rzeki Jordan. Każda ryba, która do niego wpłynie z prąde  rzeki po jkimś czasie umiera 
Jezus nie przez przypadek wybrał te dwa miasta w przypowieści. Wędrówka bohatera z przypowieści symbolizuje człowieka, który wychodzi z miast światłości, gdzie mieszka Bóg i idzie do miasta ciemności. Jest w trudnej sytuacji życiowej. Kolokwialnie mówiąc człowieka, który się stacza, który popadł w jakiś grzech, może nawet ciężki.
Warto zadać sobie pytanie, co jest moim Jerychem, morzem martwym w moim życiu, gdzie jakaś część mnie umiera.. 
A także co jest moją Jerozolimą, miejscem, gdzie byłem blisko Boga, ale odszedłem. 

Jak radzić sobie z grzechem na podstawie zdobycia Jerycha przez Jozuego

Jozue, kiedy ze swoim wojskiem zdobywał Jerycho, to 7 dni chodził w koło murów Jerycha, a one dopiero 7 dnia runęły. Jak chcesz pokonać jakąś ciemność w swoim życiu, to musisz się natrudzić, musisz mieć konkretny plan na walkę ze złem. Musisz jak Jozue prosić Boga o pomoc w walce ze złem. Plan obalenia murów Jerycha Jozue dostał od Boga, każdy z nas dostaje plan walki z konkretną pokusą od Boga. Bóg może posłużyć się księdzem spowiednikiem lub jakąś bliską osobą, która Ci pomoże. 
Zdobycie Jerycha jest przedstawione bardzo brutalnie w Biblii, Bóg każe wymordować wszystko, kobiety, mężczyzn, dzieci, bydło. Jest to przenośnia do walki z grzechem. Musisz pozbyć się wszystkiego, co prowadzi Cię do grzechu. Usunąć wszystkie filmy pornograficzne z dysku, zakończyć wszystkie znajomości, które wciągają Cię w grzech. 

Konsekwencja wejścia na drogę grzechu.

Człowiek, który opuszcza Jerozolimę, stan życia z Bogiem zostaje pobity i ograbiony, zadane mu zostają rany które czynią go prawie umarłym. 
Szatan bardzo często doprowadza życie człowiek, który wchodzi w grzech do ruiny. Bardzo wymownym przykładem gdzie grzech rujnuje życie, jest np. alkohol, narkotyki. To, że ktoś jest uzależniony często widać gołym okiem po wyglądzie fizycznym. Zrujnowane relacje w rodzinie, życie zawodowe, życie duchowe. Warto pamiętać, że każdy grzech prowadzi nas do ruiny, jedne szybciej, drugie wolniej. 

Kto może wyciągnąć Cię z grzechu?

Ani kapłan, ani człowiek pobożny nie wyciągnie Cię z grzechu. Kapłani oraz ludzie kościoła są także grzeszni i skłonni do grzechu. Dlatego też nie możemy pokładać w nich nadzieji, ponieważ bardzo szybko możemy się rozczarować. Warto jednak podkreślić, że kapłani i ludzie wierzący są czasami niezbędni aby nas przyprowadzić do Jezusa. Zdarzają się sytuacje, gdy ludzie widzą, że jakiś kapłan ich zawodzi, cos w zachowaniu kapłana im nie odpowiada i odchodzą z kościoła. Warto zawsze pamiętać, że przychodzimy do Jezusa, a on napewno nas nie zawiedzie. 

One Reply to “Przypowieść o miłosiernym samarytaninie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.