Święty Michał Archanioł

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Święty Michał Archanioł uznawany za jednego z najważniejszych Aniołów. Warto jest uciekać się o jego wstawiennictwo każdego dnia i prosić o ochronę. Można modlić się poniższymi przykładowymi modlitwami oraz własnymi słowami.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła po Mszy Świętej

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa Poranna do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele Proszę Cię o Twoją opiekę nade mną dzisiejszego dnia. Proszę abyś mnie ochraniał przed pokusami od złego ducha. Opiekuj się także całą moją rodziną w czasie pracy, nauki i w czasie wolnym. Proszę także o dar pokory i dar pełnienia woli Bożej Amen

Akt oddania się św. Michałowi Archaniołowi

O wielki Książę niebieski, Obrońco Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, [mówimy swoje imię], chociaż bardzo niegodny, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.

Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

Modlitwa Leona XIII do św. Michała Archanioła

Wstęp: Zdrowaś, Maryjo …

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych. Módlmy się:

Boże, Ucieczko nasza i Mocy, wejrzyj łaskawie na lud do Ciebie wołający, i za wstawiennictwem chwalebnej i Niepokalanej Panny, Boga-rodzicy Maryi, z błogosławionym Józefem, Jej Oblubieńcem, i błogosławionymi Apostołami Piotrem i Pawłem i wszystkimi Świętymi – racz miłościwie i łaskawie wysłuchać modlitw, które zanosimy do Ciebie o nawrócenie grzeszników, o wolność i o podwyższenie Świętej Matki, Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

na zakończenie odmawiamy treść modlitwy do Michała Archanioła na zakończenie Mszy Świętej.


Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.