Święci, patroni

Święci

Święty Ojciec Pio z Pietrelciny

Święty ojciec Pio - Stygmatyk


Jego prawdziwe imię to Francesco Forgione, urodził się 25 maja 1887 r. w Pietrelcinie. Pietrelcinie to miasto położone w południowych Włoszech. Ojciec Pio pochodził z chłopskiej rodziny, miał 3 młodsze siostry i jednego starszego brata.

Święta Rita

Świięta Rita, patronka spraw beznadziejnych


Rita urodziła się we Włoskiej miejscowości Cascia około 1380 roku. Cascia to nie wielka miejscowość położona w centralnych Włoszech, oddalona 136 km od Rzymu w kierunku północno-wschodnim. Cascia, tak jak Asyż leży na terenie włoskiej Umbrii.

Święty Wojciech

więty Wojciech Patron Polski - Gniezna


Święty Wojciech urodził sie w Czechach w mieście Libice w roku ok. 956. Zmarł 23 kwietnia 997 roku śmiercią męczeńską. W 1000 roku przy grobie Wojciecha doszło do szczególnego spotkania, gdzie spotkali się cesarz Otton III i książę Bolesław Chrobry, owe spotkanie zostało nazwane Zjazd Gnieźnieński.

Święta Katarzyna

Święta Katarzyna Aleksandryjska, męczennica


Katarzyna urodziła się w 282 roku w Egipskim mieście Aleksandria, zmarła w 300 roku. Katarzyna pochodziła z zamożnej rodziny, była córką Króla Kustosa. Ze względu na status społeczny jaki posiadała miała ułatwiony dostęp do edukacji.

Święty Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek z Asyzu patron zwierząt


Jego prawdziwe imię i nazwisko to Giovanni Bernardone. Giovanni urodził się w Asyżu we Włoszech w 1181 roku, natomiast zmarł 3 października 1226 roku w pobliżu Asyżu miejscowości Procjunkuli. Franciszek pochodził z bogatego domu, jego Ojciec (Pietro Bernardone) był handlarzem, kótry handlowała na terenach Włoskiej Umbrii.

Święty Piotr Apostoł

Święty Piotr Apostoł - pierwszy papież


Święty Piotr Apostoł uważany za pierwszego papieża w kościele Katolickim. Piotr od 30 roku był rybakiem synem Jana i bratem Andrzeja pochodził z miasta Kafarnaum z Galilei. Pontyfikat Piotra uznaje się że trwał od 33 r. do 64r. Apostoł zginą śmiercią męczeńską. Jak podają karty Pisma Świętego Piotr podczas połowu ryb poszedł za Jezusem aby głosić Ewangelię zostawiając swoją rodzinę.Święty Antoni Padewski

Święty Antoni Padewski


Św Antoni Padewski, a właściwie Ferdynand Bulonne, urodził się w Lizbonie w 1195 roku.Św. Antoni pochodził z bogatej rodziny. Przed ukończeniem 20 roku życia wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. W 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. Rok później opuścił swój zakon i wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Bardzo pragnął wyjechać do Maroka..

Święty Maksymilian Maria Kolbe

Święty Maksymilian Maria Kolbe


Św Święty Maksymilian Maria Kolbe. Człowiek, który robił wszystko, aby Słowo Boże biegło, nie ograniczał się tylko do Polski. Dzięki niemu wiele osób w Japonii mogło usłyszeć o Bogu. Męczennik, który oddał życie za drugiego człowieka w Auschwitz.

 

 

Święty Augustyn

Święty Augustyn


Św Święty Maksymilian Maria Kolbe. Człowiek, który robił wszystko, aby Słowo Boże biegło, nie ograniczał się tylko do Polski. Dzięki niemu wiele osób w Japonii mogło usłyszeć o Bogu. Męczennik, który oddał życie za drugiego człowieka w Auschwitz.

 

 

Na stronie Święci w serwisie e-wiara.pl, znajdziesz Świętych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze i za których orędownictwem najczęściej się modlimy. Oczywiście nie są to wszyscy Święci, ponieważ tylko Bóg wie ile naprawdę jest osób świętych. U nas znajdziesz Święte osoby, które zostały uznane przez Kościół Katolicki.

Świętymi przeważnie zostają osoby Duchowne, zakonnicy, zakonnice, pustelnicy. W naszym spisie znajdziesz także Świętych Apostołów. Świętym może zostać każdy z nas i każdy z nas jest powołany do Świętości. Jednak rodzi się pytanie, co muszę zrobić? Jak zostać Świętym? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednak analizując życiorysy Świętych możemy naśladować ich zachowanie i upodabniać się do nich. Często chcemy wiedzieć, jakie modlitwy, nowenny odmawiali Święci?, aby dowiedzieć się więcej o każdym z nich wystarczy, że klikniesz przycisk „Czytaj więcej” lub obrazek z daną postacią.

Nie ulega wątpliwości, że wszyscy Święci wypełniali Słowo Boże, niektórzy prawdopodobnie nie umieli czytać, jednak to nie czytanie Słowa Boże jest kluczowe, lecz jego wypełnianie i życie nim. Oczywiście wielu z nich czytało Słowo Boże i sporządzali dzienniki duchowe, w których zapisywali swoje przeżycia wewnętrzne, często także objawienia. Niektórzy Święci mieli objawienia, które opisywali, nie wiemy jednak o wszystkich objawieniach, możliwe że niektóre miały zostać jedynie między Bogiem a konkretnym Świętym, tak aby nie ujrzały światła dziennego. Niektóre objawienia nigdy nie zostały spisane ani nikt się o nich nie dowiedział i prawdopodobnie nie dowie się.

Większość Świętych miała tę samą cechę, charakteryzowali się oni skromnością i pokorą. Dzięki tym dwóm cnotom, Bóg mógł komunikować się ze Świętymi osobami poprzez swoje Słowo, uczucia, natchnienia lub objawienia. Niektórzy twierdzą iż objawienia i znaki zewnętrzne są prawdziwym potwierdzeniem obecności Bożej, jednak Jezus mówi „Błogosławieni Ci, którzy nie widzieli a uwierzyli„.