Święty Piotr Apostoł

Święty Piotr Apostoł - pierwszy papież

Życiorys – Biografia Św Piotra Apostoła

Święty Piotr Apostoł uważany za pierwszego papieża w kościele Katolickim. Piotr od 30 roku był rybakiem synem Jana i bratem Andrzeja pochodził z miasta Kafarnaum z Galilei. Pontyfikat Piotra uznaje się że trwał od 33 r. do 64r. Apostoł zginą śmiercią męczeńską. Jak podają karty Pisma Świętego Piotr podczas połowu ryb poszedł za Jezusem aby głosić Ewangelię zostawiając swoją rodzinę. Święty Piotr był bardzo porywczy, zawsze chciał być najlepszy, pierwszy. Cały czas wydawało mu się że kroczenie za Jezusem to rywalizacja, kto będzie najlepszy.

Wyparcie się Jezusa

Był przekonany że nigdy nie zostawi Jezusa, że pójdzie za nim nawet na śmierć. Fakt, że wyparł się Jezusa był dla Piotra bardzo bolesny. Moment, w którym kogut zapiał i Piotr zorientował się, że właśnie 3 raz wyparł się Jezusa, przypomniał sobie to co powiedział Jezus „Zanim kogut zapieje 3 razy się mnie wyprzesz„. Możliwe że w tym momencie przypominał sobie wszystkie momenty, w który zapewniał Jezusa, że nigdy się go nie wyprze. Było to dla niego bardzo ciężkie przeżycie, zdał sobię sprawę, że nie „zapanował nad tą sytuacją” zobaczył jak wiele mu brakuje i że nie jest idealny.
Z zapisów w Nowym Testamencie wiemy, że Jezus uzdrowił teściową Piotr, która miała gorączkę. Jak podaje Ewangelia Jezus wziął ją za rekę a choroba natychmiast ją opuściła i teściowa usługiwała im.

Filmy o Świętym

Cuda jakich dokonał Święty Piotr apostoł za życia i po śmierci

 

Patronat Św. Piotra Apostoła

Modlitwy do Piotra Apostoła

Parafie pod wezwaniem Św. Piotra Apostoła