Litania do Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa

Szukasz treści Litanii do Krwi Chrystusa? Nie wiesz kiedy w kościele odmawia się litanie do Najświętszej Krwi Chrystusa? Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże,             zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże, Krwi Chrystusa, Jednorodzonego […]