24 godziny Męki Pańskiej – Piętnasta godzina

od 7 do 8 rano

JEZUS PRZED PIŁATEM. PIŁAT ODSYŁA GO DO HERODA – 24 Godziny Męki Pańskiej

Jezus przed Piłatem Mój skrępowany Jezu, twoi wrogowie wraz z Kapłanami, prezentują Cię Piłatowi. Stwarzając fałszywe wrażenie pobożności i pod pozorem skrupułów, z uwagi na zbliżające się święto Paschy, pozostają na zewnątrz atrium. A Ty moja Miłości, widząc całą głębię ich złej woli, czynisz zadośćuczynienie za hipokryzję tych, którzy są wyświęceni. Ja również czynię zadośćuczynienie razem z Tobą.Ale, podczas gdy Ty Sam zajmujesz się czynieniem dobra dla nich, oni zaczynają oskarżać Cię przed Piłatem, wymiotując całą truciznę, jaka jest w nich przeciwko Tobie. Piłat okazuje brak usatysfakcjonowania zarzutami, jakimi Cię obarczają i aby mieć właściwą podstawę do skazania, przywołuje Cię na stronę i sam egzaminuje, pytając: “Czyś Ty królem żydowskim?” A Ty, Jezu, Mój prawdziwy Król, odpowiadasz:

“Moje Królestwo nie jest z tego świata. Gdyby tak było, tysiące anielskich legionów stanęłoby w Mojej obronie.”

Piłat zaskoczony i poruszony postawą i dostojeństwem Twoich słów, mówi do Ciebie:, „Co? Ty jesteś Królem?” A Ty:

“Jestem, jak powiedziałeś i przyszedłem na ten świat, aby uczyć Prawdy.”

Piłat wychodzi na taras. Nie chcąc wiedzieć nic więcej i przekonany o Twojej niewinności, oświadcza: ”Nie znajduję jakiegokolwiek przewinienia w tym człowieku. ”Doprowadza to Żydów do wściekłości i oskarżają Cię o wiele innych rzeczy, ale Ty pozostajesz milczący i nie bronisz się. Czynisz zadość za słabość sędziów, gdy znajdują się w obliczu despoty, oraz za ich niesprawiedliwość, jak również modlisz się za niewinnych, ciemiężonych i opuszczonych. Piłat widząc wściekłość Twoich wrogów oraz chcąc się Ciebie pozbyć, odsyła Cię do Heroda.Jezus przed Herodem Mój Boski Królu, chcę powtórzyć Twoje modlitwy i zadośćuczynienia oraz towarzyszyć Ci w drodze do Heroda.Widzę, że Twoi rozwścieczeni wrogowie chętnie by Cię pożarli. Jesteś prowadzony pośród obelg, ciosów i drwin.

Dostarczyli Cię przed Heroda, on,nadęty, zadaje Ci wiele pytań. Ty ani nie odpowiadasz, ani nawet na niego niepatrzysz. Herod zirytowany, ponieważ nie może zaspokoić swojej ciekawości,oraz czując się poniżony przez Twoje długie milczenie, oznajmia wszystkim, żejesteś obłąkany i pozbawiony rozumu. I rozkazuje, aby Cię, jako takiego 69traktowano. Dla zrobienia z Ciebie pośmiewiska, nakazuje Cię ubrać w białąszatę i oddać w ręce żołnierzy, dając im sposobność do znęcania się nad Tobątak, jak im się podoba.Mój niewinny Jezu, nikt nie znajduje w Tobie winy. Jedynie Żydzi, ponieważ ichnieprawdziwa religijność nie może dopuścić, aby światło prawdy mogłorozbłysnąć w ich umysłach.Mój Jezu, Nieskończona Mądrości, jakże wiele kosztuje Cię, dad się uznać zaobłąkanego! Żołnierze wykorzystują to, obalają Cię na ziemię, kopią, opluwają,wyszydzają i biją kijami. Uderzenia są takie, że wydaje się, że zaraz umrzesz.Ból, nikczemność i upokorzenie są tak wielkie i tak straszliwe, że Aniołowiepłaczą i zakrywają twarze skrzydłami, aby tego nie widzieć.Mój obłąkany Jezu, ja też chciałabym nazwad Cię obłąkanym, ale obłąkanym zMiłości. Twoje miłosne obłąkanie polega na tym, że zniechęci się, Ty sięmodlisz i czynisz zadośćuczynienie za ambicje królów, którzy dążą do królestwapoprzez rujnowanie ludzi, za masakry, które są ich udziałem, za obfitość krwi,jaką przelewają dla kaprysu, za wszystkie grzechy wynikające z ciekawości, zagrzechy popełnione w sądach i w wojsku.Mój Jezu, wzruszającym jest patrzeć na Ciebie, jak pośród tak wielu zniewagmodlisz się i czynisz zadośćuczynienia. Twoje słowa odbijają się echem w moimsercu i robię wszystko to, co Ty czynisz. A Teraz, pozwól mi stanąć u twegoboku, dzielić z Tobą ból i pocieszyć Cię moją miłością. I usuwając od CiebieTwoich wrogów, biorę Cię w swoje ramiona, aby Cię wzmocnić i złożyć pocałunek na Twoim Czole.Moja słodka Miłości, widzę, że oni nie chcą zostawić Cię w spokoju. Herododsyła Cię do Piłata. Twoja droga do Heroda była bolesna, ale Twój powrótbędzie straszliwszy, bo widzę, że Żydzi są jeszcze bardziej rozwścieczeni niżpoprzednio i za każdą cenę zdecydowani doprowadzić do Twojej śmierci.Dlatego, zanim opuścisz pałac Heroda, chcę Cię pocałować i pośród tak wielucierpień, potwierdzić moją miłość do Ciebie. A Ty, dodaj mi sił Swoimipocałunkami i Swoim błogosławieństwem abym mógł podążyć za Tobą doPiłata.