kobieta modlaca sie

Modlitwa Ojcze nasz

Modlitwa Ojcze nasz jest podstawową modlitwą Chrześcijan, którą przekazał nam Jezus Chrystus. Ojcze nasz jest modlitwą składową innych modlitw takich jak np. różaniec czy koronka do Bożego Miłosierdzia. Modlitwę Ojcze Nasz znajdziemy także w litaniach czy nowennach.

Modlitwa pańska przybiera formę chwalebną, jak i błagalną. Bardzo często rozpoczyna jakąś dłuższą modlitwę. W ewangelii Św. Mateusza Jezus daje uczniom wyraźne wskazówki, aby na modlitwie nie byli gadatliwi jak poganie. Daje wskazówki aby nie modlić się na pokaz, żeby za wszelką cenę ludzie nas widzieli. Mt 6, 5-8.

Modlitwa Pańska w Piśmie Świętym

Tekst modlitwy Ojcze nasz można znaleźć w Ewangelii Św. Mateusza 6, 9-15

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Mt 6, 9-15

oraz u Św. Łukasza 11, 2-4.

A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.

Łk 11, 2-4

Tekst modlitwy u Mateusza jest dłuższy, u Łukasza znajdziemy skróconą wersję.

Ojcze nasz po łacinie

ORATIO DOMINICA
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Ojcze nasz po angielsku

Obecnie język angielski jest powszechnie używany na całym świecie, a także w Polsce. Dlatego też modlitwa pańska w wersji angielskiej zyskuje coraz większą popularność wśród Polaków. Oto tekst Ojcze nasz po angielsku:

Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Ojcze nasz po aramejsku

Język aramejski jest językiem, którym posługiwał się Jezus oraz jego uczniowie. Modlitwa w tym języku pięknie brzmi, dlatego też jest bardzo często śpiewana. Śpiew wykonany przez jedną z sióstr ze wspólnoty Mocni w Duchu, która przyjechała do Polski z Armenii. Wersje śpiewaną modlitwy pańskiej po aramejsku znajdziesz tutaj:

Ojcze nasz po niemiecku

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *