Litania do serca Pana Jezusa

Litania do Serca Pana Jezusa

Szukasz treści Litanii do Serca Pana Jezusa? Chcesz dowiedzieć się jak powstała Litania? Nie wiesz kiedy omawiać litanie do Serca?

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy odmawiamy Litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Litanie odmawiamy przez cały miesiąc czerwiec. Dlatego też potocznie litania ta nazywana jest litanią czerwcową.

Treść – tekst Litanii

Czytaj wiecej ikona

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                                                                 zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,                                           zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,                                                                zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże,                                                   zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa,  daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia  i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Komentarz do Litanii

Komentarz do Litani

Litania do przenajświętszego Serca Jezusa odprawiana jest w kościołach w czerwcu, gdyż czerwiec jest miesiącem poświęconym Jezusowi. Litania śpiewana lub mówiona jest podczas nabożeństw czerwcowych. Litania wysławia oraz wymienia wiele cech Serca Pana Jezusa, które chciał aby szczególnie były wysławiane. Wiele wezwań jak Świątynio Boga, źródło życia i świętości są to niewątpliwie cechy Boskie. Jest tam jednak sporo cech, do których powinniśmy dążyć jak na przykład: cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, dobroci i miłości pełne.

Litania dzieli się na trzy części

  1. Pokazuje stosunek Serca Jezusa do Boga Ojca i Ducha Świętego i kończy się na wezwaniu Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios.
  2. Druga część charakteryzuje Serce Jezusa, jakie ono jest naprawdę i kończy się na wezwaniu: Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa
  3. Trzecia część Litanii opisuje stosunek Serca Jezusa do ludzi.

Historia Litanii do Serca Pana Jezusa

Historia

Historia Litanii do Serca Pana Jezusa sięga XVII w. Gdzie 16 czerwca 1675 r. św.Małgorzata Maria Alacoque siostra ze zgromadzenia sióstr wizytek we Francji modliła się w kaplicy w Paray-le-Monial doznała objawienia Jezusa w którym usłyszała:

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swojej miłości.”

W Polsce nabożeństwa czerwcowe zaczęto odmawiać dopiero w 1857 r. Prekursorkami tych nabożeństw w Polsce były siostry wizytki, które nabożeństwa odprawiały we wszystkich miastach, w których istniały ich zakony. W tamtym czasie nabożeństwa bardzo spodobały się biskupowi Lublina i polecił je odprawiać we wszystkich parafiach w diecezji

Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • adoracji Najświętszego Sakramentu oraz
  • Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa ( w wersji mówionej lub śpiewanej)

tagi: Litanie, Litania, Litania czerwcowa Litania do Serca Pana Jezusa

Litania do Serca Jezusowego śpiewana

Tekst litanii – plik pdf

Pozostałe Litanie