Litania do Św. Józefa

Treść Litanii

Czytaj wiecej ikona

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                                                                 zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,                                           zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,                                                                zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże,                                                   zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefiemódl się za nami
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił Go panem domu swego

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego, Amen.

Komentarz do Litanii Św Józefa

Komentarz do LitaniLitania do  Św Józefa odprawiana może być jako modlitwa błagalna o znalezienie dobrej pracy. Z prośbą o wstawiennictwo w problemach rodzinnych. W litanii do Św. Józefa aż 5 razy wychwalane są jego ojcowskie cechy i te które odnoszą się do życia rodzinnego. np. (Podporo rodzin, Ozdobo życia rodzinnego). W litatnii można znaleźć także 6 odwołań bezpośrednich do Świętego Józefa, ponieważ pozostałe z nich są bezosobowe, jednak wiemy z kontekstu że odnoszą się do osoby Św. Józefa.

W bezpośrednich wezwaniach do Świętego Józefa użyty został stopień najwyższy naj, jako podkreślenie jego cech. Stopnia najwyższego używamy gdy chcemy zaakcentować wzór czegoś, że nie było lepszego przykładu. Tutaj autor Litanii akcentuje że Józef jest np. najsprawiedliwszy, tzn. według autora nie było człowieka bardziej sprawiedliwego od Józefa


Historia Litanii do Św Józefa

Historia

tagi: Litanie, Litania, Litania do Św Józefa

Litania do św. Józefa wersja audio


Litania do św. Józefa opiekuna rodzin – wersja śpiewana

Warto zobaczyć

Jan Paweł II – Homilia o św. Józefie

Pozostałe Litanie

2 Replies to “Litania do Św. Józefa

  1. Dziękuję Święty Józefie za opiekę nad Moją Rodziną….
    Proszę o Siłę do Pracy dla Mojego Męża i pomoc w Jego problemach…

  2. Święty Józefie proszę bądź dla Łukasza opiekunem,uproś dla niego łaskę wiary,prowadź go prostą drogą do Pana Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *