Jezus Milosierny
Warte uwagi

Modlitwa a związek

Modlitwa jest częścią różnych religii – w każdej z nich pełni ważną funkcję. Jak wiara ma się do relacji z innymi? Każda z religii do związków podchodzi inaczej. W chrześcijaństwie czy judaizmie można być w związku przedmałżeńskim, ale przed zawarciem sakramentu, nie można współżyć. Oznacza to konieczność przyjęcia sakramentu małżeństwa przed założeniem rodziny. W buddyzmie […]

Religia

Cytaty religijne Czytaj więcej Filmy religijne Czytaj więcej Relija to pewien styl życia, system modlitw, różnego rodzaju praktyk, które odnoszą się do sfery Świętości. Zazwyczaj przeżywana jest w pewnej wspólnocie osób jak np. Chrześcijanie tworzą wspólnoty przy kościołach. Relija może być także przeżywana w sferze indywidualnej, danej jednostki.