rozwód kościelny jak uzyskać
Małżeństwo Sakramenty

Jak dostać „rozwód kościelny” – czy to łatwe?

Rozwód kościelny to określenie potoczne, używane w celu określenia tego czym jest unieważnienie ślubu kościelnego. Procedura jest inna niż w przypadku standardowego rozwodu.

Co to jest „rozwód kościelny”?

Większość osób używa terminu „rozwód kościelny”. Jest to niepoprawna definicja, ponieważ w kościele katolickim nie można uzyskać rozwodu w rozumieniu prawa cywilnego. Zasady prawa kanonicznego określają nierozerwalność małżeństwa. Są jednak sytuacje, w których istnieje możliwość stwierdzenia nieważności związku małżeńskiego. Uznaje się wtedy, że małżeństwo od samego początku nie istniało. Żeby jednak skorzystać z tej procedury wskazać trzeba konkretne powody.

Jak dostać „rozwód kościelny”?

Pierwszym krokiem, aby uzyskać unieważnienie małżeństwa jest złożenie skargi małżeńskiej do kurii. Może ją złożyć jeden lub oboje współmałżonków. Jeszcze przedtem warto udać się do kancelarii kanonicznej, adwokat kościelny będzie w stanie przyjrzeć się sprawie i ocenić szanse jej powodzenia.

Następnym pismem jest skarga powodowa (można myśleć o niej w kategoriach pozwu sądowego). Rozpatrzy ją sąd biskupi. Skarga zawiera opis relacji między małżonkami, także w okresie narzeczeństwa.

Po przyjęciu przez trybunał kościelny tworzy się dekret i ustala przesłanki procesowe. Na tym etapie sąd zbiera dowody, które będą mogłoby pomóc rozstrzygnąć, czy małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Mogą być to na przykład badania lekarskie, korespondencja. Co więcej, istnieje możliwość powołania biegłych.

Następnie, biskup ustanawia termin przesłuchania. Każda z przesłuchiwanych osób wzywana jest osobno, a zeznania składa się w obecności biskupa, który w sprawie występuje jako sędzia. W sprawie zapada wyrok. Sąd kościelny także ma dwie instancje, można więc złożyć apelację, jeśli orzeczenie nie satysfakcjonuje którejś ze stron. 

Ostatnie reformy pozwoliły wprowadzić proces skrócony, który potrwać może 45 dni (maksymalnie nie powinien przekroczyć 2-3 miesięcy). Proces skrócony można przeprowadzić gdy sprawa nie pozostawia wątpliwości, a skarga złożona zostanie przez obie strony. Jeśli sprawa jest bardziej złożona, może być rozpatrywana nawet przez 3 lata. Sam rozwód kościelny kosztuje między 1000 a 2000 złotych, dodać do tego należy też wynagrodzenie adwokata kościelnego.

Kiedy można uzyskać „rozwód kościelny”?

Prawo kanoniczne wyróżnia trzy rodzaje przyczyn – zrywające, brak zgody małżeńskiej i przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego. 

Do przyczyn zrywających należą na przykład młodociany wiek, impotencja, pozostawanie w innym związku małżeńskim, różna religia, uprowadzenie czy na przykład powinowactwo lub pokrewieństwo prawne związane z adopcją.

Brak zgody małżeńskiej polegać może na przykład na pozbawienie drugiej strony możliwości świadomego podjęcia decyzji (na przykład przez podanie środków psychoaktywnych), niepełnosprawność umysłowa, symulowanie, uzależnienia, podstęp wykorzystany do zawarcia związku małżeńskiego.

Innym powodem jest też brak formy kanonicznej przy zawarciu małżeństwa.

Więcej informacji na temat unieważnienia małżeństwa udostępnia kancelaria Dignitas, zajrzeć można na stronę internetową. Przez stronę można też umówić się na spotkanie z adwokatem kościelnym, który przeprowadzi nas przez całą procedurę i oceni szanse powodzenia sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *