wiara
Duchowość

Kilka słów o wierze

Religia i wiara nie są tym samym. Nie trzeba być chrześcijaninem ani katolikiem, aby wielbić Stwórcę i modlić się do niego. Chodzenie do kościoła w każdą niedzielę i czytanie treści modlitwy nie zawsze oznacza, że ktoś jest religijny. Najważniejsze są czyny, przez swoją postawę człowiek pokazuje, co ma tak naprawdę w sercu, jakie są jego […]

Jezus Milosierny
Warte uwagi

Modlitwa a związek

Modlitwa jest częścią różnych religii – w każdej z nich pełni ważną funkcję. Jak wiara ma się do relacji z innymi? Każda z religii do związków podchodzi inaczej. W chrześcijaństwie czy judaizmie można być w związku przedmałżeńskim, ale przed zawarciem sakramentu, nie można współżyć. Oznacza to konieczność przyjęcia sakramentu małżeństwa przed założeniem rodziny. W buddyzmie […]