wiara
Duchowość

Kilka słów o wierze

Religia i wiara nie są tym samym. Nie trzeba być chrześcijaninem ani katolikiem, aby wielbić Stwórcę i modlić się do niego. Chodzenie do kościoła w każdą niedzielę i czytanie treści modlitwy nie zawsze oznacza, że ktoś jest religijny. Najważniejsze są czyny, przez swoją postawę człowiek pokazuje, co ma tak naprawdę w sercu, jakie są jego intencje. Serce jest zwierciadłem duszy, a kontakt z Bogiem pozwala na odczuwanie wewnętrznego spokoju. Podczas modlitwy można wyrażać swoje uczucia, dzielić się rozterkami, znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiązania dla problemów dnia codziennego. Nie bez powodu mówi się, że wiara czyni cuda. szeruj.pl

Na czym polega wiara?

Wiara pozwala lepiej zrozumieć samego siebie i zaakceptować fakt istnienia Boga. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ograniczanie się do wiary w obecność Stwórcy jest niewystarczająca. Znaczenie ma również zaangażowanie, aby wiara stała się prawdziwa. O jej szczerości można namówić w przypadku przyjęcia Boga takim, jaki został on objawiony w Piśmie Świętym. Nie można mówić o wierze, jeśli odrzuca się jakieś boskie atrybuty, zgodnie ze swoimi indywidualnymi wyobrażeniami o Stwórcy. Konieczne staje się uznanie boskości Syna, Ducha Świętego i Ojca. Bóg występuje w postaci Świętej Trójcy.

Trudno mówić o wierze, jeśli podważa się jej naturę w oparciu o dowody naukowe. Chrześcijanin nie tylko wierzy, ale też ufa Stwórcy. Chwyta go za rękę i daje się mu prowadzić przez życie. O wierze można mówić w przypadku oddawania czci Bogu, wychwalania go. Jeśli ktoś chce należeć do Stwórcy, to może doświadczać jego nieograniczonej miłości i mądrości. Pomimo tego że nie ujrzano zmaterializowanego Stwórcy, to miłuje się go. Bez prawdziwej wiary niemożliwe staje się przystąpienie do Boga i przypodobanie mu się.

Różne formy modlitwy

Wyróżnia się rozmaite rodzaje modlitwy, które ułatwiają wyrażanie siebie, najskrytszych uczuć. Za pomocą modlitwy prośby można prosić stwórcę o przebaczenie. Stanowi ona wyraz uległości wobec Boga, umożliwia pokazanie, że pokłada się w nim nadzieję. Zgodnie z treścią Pisma Świętego można otrzymać to, o co się go poprosi. Wysłuchuje on każdego swojego wiernego, o dowolnej porze dnia i nocy. Każdy moment jest doby do tego, aby wypowiedzieć słowa modlitwy prośby. Za jej pomocą można także przyczynić się do przyjścia Królestwa Bożego.

Jest także modlitwa wstawiennicza, która przybliża do Chrystusa. Jego wstawiennictwo nie zna granic, niezależnie od tego, jakim ktoś jest człowiekiem i jakich dopuścił się grzechów. Modlitwa dziękczynna pozwala na podziękowanie Stwórcy, wyrażenie swojej wdzięczności wobec otrzymanych od niego darów. Już samo uczestnictwo w Mszy Świętej jest formą dziękczynienia, co wzmacnia przyjęcie eucharystii. Można również sławić Boga za pomocą modlitwy uwielbienia. Nie brakuje rozmaitych hymnów chwalących Ojca. Księga Psalmów obfituje w modlitwie uwielbienia. Mnóstwo modlitw i pieśni religijnych znajduje się na stronie Religijni.pl. Warto zapoznać się z ich treścią, aby ułatwić sobie nawiązanie kontaktu z Bogiem i poczuć jego bliskość.

Mały katechizm jako zbiór podstawowych modlitw i prawd wiary

Mały Katechizm stanowi źródło rozmaitych modlitw, które mają cenny przekaz. Zawierają przykazania miłości, z których jasno wynika, że kochając siebie, miłość przenosi się także na drugiego człowieka. W małym katechizmie znajdują się cnoty boskie i cnoty główne. Można także zapoznać się z pięcioma przykazaniami kościelnymi, według których postępuje wielu chrześcijan. Warto przeczytać treść głównych prawd wiary, aby lepiej zrozumieć, jak powinno się postępować na co dzień, czym kierować w swoim życiu.

W małym katechizmie znajduje się 10 grzechów głównych, 7 błogosławieństw, 10 przykazań boskich. Warto znać mały katechizm, który staje się niezwykle pomocny dla osób wierzących. Pozwala na lepsze poznanie siebie, sensu swojej wiary. Można zapoznać się z treścią modlitwy pańskiej, pieśni anielskich, tajemnic różańca świętego, rozmaitych aktów, stacji drogi krzyżowej. Katechizm zawiera mnóstwo informacji o Bogu, aniołach, człowieku, grzechu pierworodnym, rzeczach ostatecznych, przykazaniach bożych, przykazaniach kościelnych, łasce bożej, sakramentach świętych, kościele świętym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.