Modlitwa wiernych

Szukasz przykładów modlitwy wiernych? Nie wiesz jak poprawnie sformułować wezwanie w modlitwie wiernych? Sprawdź przykładową modlitwę wiernych na różne okazje!

Przykładowe modlitwy wiernych

Przykładowa Modlitwa wiernych

Z całym kościołem pragniemy wyznawać prawdę, że „Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, wczoraj, dziś i na wieki”, módlmy się pokornie do Boga Ojca aby wysłuchał naszych błagań w tej modlitwie.

1 Módlmy się za kapłanów i cały Kościół Święty, aby z wiarą głosił dobrną nowinę we wszystkich zakątkach świata. Ciebie prosimy.

Ludzie odpowiadają: wysłuchaj nas Panie.

2 Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w swoim cierpieniu potrafili odkryć udział w męce Chrystusa. Ciebie prosimy.
3 Módlmy się za zakonników i siostry zakonne, aby dobry Bóg umacniał ich na drodze do Świętości i aby byli oni przykładem dla innych ludzi. Ciebie prosimy.
4 Módlmy się za rodziny dotknięte problemem alkoholowym, aby Bóg pomógł im w walce z nałogiem. Ciebie prosimy.

Modlitwa wiernych na ślub

Przykładowe wezwanie w modlitwie wiernych na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego. Przykładowa modlitwa wiernych na ślub.

Modlitwa wiernych na ślub, modlitwa za nowożeńców

1 Módlmy się za nowożeńców, którzy dziś zawarli sakrament małżeństwa, aby ich miłość kwitła z każdym dniem. Ciebie prosimy
2 Módlmy się, aby Dobry Bóg obdarzył ich licznym potomstwem i pozwolił wychować je na dobrych ludzi. Ciebie prosimy.
3 Módlmy się o obfite błogosławieństwo w sprawach materialnych i duchowych, aby młodzi mogli zapewnić dobre warunki dla rozwoju rodziny. Ciebie prosimy.
4 Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich należących do wspólnoty kościoła, aby mocą Eucharystii trwali w wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy
5 Módlmy się za wszystkich małżonków obecnych na tej eucharystii, aby Duch Święty odnowił w nich decyzję, którą podejmowali w sakramencie małżeństwa. Ciebie prosimy

Modlitwa wiernych dla dzieci, na zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego modlitwa wiernych

1. Módlmy się za nauczycieli, katechetów oraz wszystkich pracowników szkoły, aby nauczali i wychowywali dzieci według wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy.
2. Módlmy się za nauczycieli, katechetów oraz wszystkich pracowników szkoły, aby dobry Bóg błogosławił im w życiu prywatnym oraz zawodowym. Ciebie prosimy.
3. Módlmy się za naszych rodziców, aby Pan dawał im siłę oraz cierpliwość w wychowywaniu i nauczaniu nas. Ciebie prosimy.
4. Módlmy się za nas i za nasze rodziny abyśmy w czasie rozpoczynających się wakacji nie zapominali o Bogu, ale stale przybliżali się do Niego. Ciebie prosimy.

Modlitwa wiernych za kapłanów

Przykładowe wezwanie w modlitwie wiernych za kapłanów oraz za osoby zakonne.

1 Módlmy się za wszystkich kapłanów, biskupów aby, nieustannie głosili światu Ewangelię. Ciebie prosimy

2 Módlmy się za Papieża Franciszka, aby Duch Święty oświecał jego umysł w czasie podejmowania ważnych decyzji dla kościoła. Ciebie prosimy

3 Módlmy się za liczne powołania kapłańskie i zakonne, aby dobry Bóg przekonywał serca młodych ludzi do szczególnej służby Bogu i ludziom. Ciebie prosimy

4 Módlmy się za księdza proboszcza, wikariuszy w naszej parafii oraz wszystkich kapłanów na świecie, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze. Ciebie prosimy

Rekolekcje Wielkopostne

Zmartwychwstanie_JEzusa_wielki_Post

1. Módlmy się za cały Kościół Święty aby w czasie Wielkiego Postu dobrze przygotowywał wiernych do Zmartwychwstania. Ciebie prosimy.
2. Módlmy się za księdza rekolekcjonistę, aby Duch Święty wypełniał jego umysł i serce podczas głoszenia nauki. Ciebie prosimy.
3. Módlmy się za cały módlmy się za ten czas rekolekcji, abyśmy słyszeli to co Bóg chce do nas powiedzieć i wypełniali w swoim życiu. Ciebie prosimy.
4. Módlmy się za nas i za naszych bliskich, abyśmy w czasie Wielkiego Postu dobrze przygotowali się na Zmartwychwstanie Jezusa. Ciebie prosimy.

Rekolekcje Adwentowe

Przykładowe wezwanie w modlitwie wiernych w czasie rekolekcji Adwentowych.

1. Módlmy się za cały Kościół Święty, Papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby Dobry Bóg uzdolnił ich do jak najlepszego przygotowania wiernych do przyjęcia narodzin Jezusa. Ciebie prosimy.
2. Módlmy się o potrzebne dary i opiekę Matki Najświętszej dla księdza rekolekcjonisty. Ciebie prosimy.
3. Módlmy się za nas i za naszych bliskich, abyśmy w czasie Adwentu dobrze przygotowali się na narodzenie Jezusa w naszych sercach. Ciebie prosimy.
4. Módlmy się za nasze rodziny aby narodziny dzieciątka Jezus skruszyły zatwardziałe serca i abyśmy mogli pojednać się w naszych rodzinach. Ciebie prosimy.
5. Módlmy się o łaskę przebaczenia aby podczas tych rekolekcji Jezus uzdalniał nasze serca do przebaczania sobie nawzajem. Ciebie prosimy.
6. Módlmy się o szczególną opiekę Maryi nad nami w czasie podróży Świątecznych. Ciebie prosimy.

Modlitwa wiernych za chorych

1. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby miłosierny Bóg wejrzał na ich niedolę i ulżył im w cierpieniu. Ciebie prosimy.
2. Módlmy się za chorych, aby Pan przekonywał ich serca, że to cierpienie ma sens i ofiarowanie go za innych może przynieść piękne owoce. Ciebie prosimy.
3. Módlmy się za chorych, aby dobry Bóg dał im siłę i chęć do życia oraz aby inni ludzie widząc ich siłę odzyskali chęć do życia . Ciebie prosimy.

Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Maryi, z której wzięły początek tajemnice naszego odkupienia, racz wejrzeć na naszą słabość i nędzę i wysłuchaj modlitw, które z ufnością do Ciebie zanosimy, abyśmy mogli stać się uczestnikami Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.

Zobacz także

Tagi: Skuteczna modlitwa, Modlitwa o wiarę, Modlitwa wiernych,